Bilgiye ve medyaya sahip olan çağa hakim olur

0
349

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini yürüten Kültür ve Medeniyet Topluluğunun yerleşke içindeki GBB Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Fidan tarafından “Kültür ve Medya” konferansı verildi.  
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Fidan, konuşmasında kültürün günlük yaşamdaki öneminden, gelenek-kültür ilişkisinden, kültürel koruma ve aktarım için ne yapabileceğinden ve medyanın bu konudaki rolü hakkında bilgi verdi. Türkiye’de medya araçlarının etkinleşme süreçleri ve toplumsal yaşamda edindikleri yeri değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Fidan, “Bilgiye ve medyaya sahip olan çağa hâkim olur” diyerek, bilgiye sahip olmanın da ancak etkili okumalarla, araştırmacı ruhla, yenilikçi bakış açısıyla gerçekleşebileceğini belirtti. Konferansın sonunda Kültür ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Babanoğlu tarafından topluluk adına Yrd. Doç. Dr. Fidan’a hediye takdim edildi.               
FİDAN’IN KİTABI TANITILDI
Etkinliğin ikinci bölümünde ise Yrd. Doç. Dr. Fidan’ın kitabı tanıtıldı ve okuyucular için yazar tarafından imzalandı. “Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi-Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni” başlığıyla yayınlanan kitabın folklor, edebiyat, müzik, iletişim, ekonomi gibi alanların kuram ve verilerinden yararlanılarak disiplinlerarası bir bakış açısıyla ortaya çıkarıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Fidan, beş ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde “Kültür Endüstrileri ve Âşıklık Geleneği İlişkisi” ana hatlarıyla değerlendirildiğini, diğer bölümlerde ise “Radyo, Sinema, Televizyon ve İnternet” başlıklarını taşıdığını söyledi. 
Kitapta, ‘Kültür Endüstrileri’ kavramını âşıklık geleneğinin macerası üzerinden anlattığını kaydeden Fidan, Âşıklık geleneğinin radyo, sinema, televizyon ve internet sürecinde nasıl bir yol aldığını değerlendiriyor. Bir taraftan kültürün değişimini görürken diğer taraftan adeta son yüzyıldaki iletişim sürecimizi de bize aktarıyor. Fidan, “Kitapta gelenekle modern, geçmişle mevcut zaman, eski ile değişim penceresinden değerlendiriliyor. Unuttuğumuz ya da unuttuğumuzu sandığımız pek çok şeyin aslında ne kadar da yakında yaşanan şeyler olduğunu ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu da gözler önüne seriyor” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here