‘Gaziantep’te Dini Hayat’ kitap oldu

0
308

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat” adlı sempozyum bildirilerini “Gaziantep’te Dini Hayat” ismiyle kitaplaştırarak ilim dünyasına sundu.
Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, ‘Gaziantep’te Dini Hayat’ adlı ve bin 24 sayfalık kitabın Gazikültür A.Ş.’nin 11. yayını olarak okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Yakar, kitabın Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında ve Türkiye genelinde satışa sunulduğunu kaydetti.
Yakar, “Gaziantep, geçmiş dönemlerde sahip olduğu ilmi ve dini alanındaki canlılık ve çeşitlilikten dolayı, Türk-İslam medeniyetinin zirve dönemlerinden birini yaşadığı Türkistan’daki Buhara şehrinden hareketle Antepli büyük tarihçi ve ilim adamı Bedrettin Ayni tarafından “Küçük Buhara” olarak anılmıştı. Ancak her ne kadar Gaziantep’in böylesi bir mirası bulunsa da kent, bugün itibariyle daha çok sanayisi ve zengin yemek kültürü ile temayüz etmektedir. Kentin dinî sahadaki birikimi, sekülerleşmenin de etkisiyle gündeme pek gelmemektedir. Oysa bizi biz yapan ve diğerlerinden ayıran sahip olduğumuz böylesi değerlerdir. Bu değerleri hatırlamak ve sahip çıkmak geçmişte olduğu gibi özellikle, küreselleşmenin etkileriyle yerel kimliklerin zayıfladığı, kimlik bunalımlarının ve arayışlarının yoğunlaştığı, anlam kaymalarının yaşandığı günümüz dünyasında daha bir önem kazanmıştır” dedi.
Gaziantep’in Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarihî ve coğrafî açıdan önemli konuma sahip bir kent olduğunu ifade eden Yakar, “Şehir, haiz olduğu ekonomik canlılığı ve ulaşımdaki merkezi yeri itibariyle çoklu bir kültürel dokuya kavuşmuştur. Güçlü bir sanayiye ve ekonomiye sahip olmanın yanı sıra Gaziantep, geçmişten bugüne, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da oldukça zengin bir şehir. Gaziantep’in geçmişten devraldığı bu zengin mirasa dikkat çekebilmek, bu mirası geleceğe taşıyabilmek, dinî eğitime katkı sunmuş kimselerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına imkân sağlamak adına bu sempozyum düzenlenmişti” diye konuştu.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin katkısıyla gerçekleştirilen sempozyum, eş zamanlı olarak 4 farklı salonda, 2 oturum düzenlenerek toplamda 50 tebliğ sunuldu. Tebliğlerde; Gaziantep’te Dinî ve Sosyal Hayat, Gaziantepli Âlimlerin Biyografileri ve Eserleri temel başlıkları altında Gaziantep’te dinî hayat ve Gaziantep âlimlerinin dinî, tarihî ve edebî eserleri hakkında bilgiler verilip, ayrıca şehrin âlimlerinin dinî ve tasavvufî düşünceye katkısına ilişkin sunumlar yapıldı.
Kitaplaştırılan sempozyum kitabında şu başlıklar altında makaleler bulunuyor: Din, medeniyet ve ilim, tarihsel ve coğrafi çerçeve, tarihten günümüze Gaziantep’te dini hayatı etkileyen kurumlar, Gaziantep’te dinin sosyal hayata yansımaları, Gaziantep’te dini hayatı etkileyen kişi ve eserler, dini düşünce, din ve hukuk, Kuran ilimleri, tasavvuf, yakın dönem din alimleri, değerlendirme.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here