Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşması gerçekleşti

0
446

Gaziantep’te kamu, üniversite ve sanayi işbirliklerini artırmak ve bu işbirliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Kamu-Üniversite ve Sanayi Buluşması Toplantısı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
“GAZİANTEP’TE 2017 YILI İTİBARİYLE HIZLI BİR ŞEKİLDE ARGE VE TASARIM MERKEZLERİ OLUŞTU”
Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Hep, Sanayi- Üniversite işbirliği diyoruz. Eğer şimdiden bunun altyapı hazırlığını yapmazsak koşan bir ülkede geride kalacağız. Gaziantepli iş adamlarımız riskler alarak ihracatta Gaziantep’te 5. sıraya yerleştiler. Bu gerçekten takdir edilecek bir şey. Ortalama olarak Bakanlığımızın istatistiki göstergelerine göre 825 adet AR-GE ve 150’nin üzerinde Tasarım Merkezi olduğunu görüyoruz. Gaziantep’in güçlü ve inanılmaz bir potansiyelimiz var. Eğer bu potansiyel enerjimizi, kinematik enerjiye dönüştürebilirsek Gaziantep’i kimse tutamaz. Yeter ki, birileri bir hareketlendirme yapsın. Hemen bir modelleme, hızlı bir şekilde gelişebiliyor. 2017 yılından sonra hızlı bir şekilde AR-GE ve Tasarım Merkezleri oluştu. Gaziantep’in bu potansiyeline göre 100 adet ARGE Merkezi olması gerekiyor. Tabii biz Üniversite olarak kabuğumuzu kırıp, sizlere ulaşılabilir tüm yolları açmamız gerekiyor. Bakanlığımızın verdiği teşvikleri ortak paydada buluşturup cazibe merkezi ve motivasyon oluşturmak istiyoruz. Üniversiteler danışmanlık, liderlik yapar ve mentör olarak kontrol edip gelecek vizyonu oluşturur. Sanayici ise emeğini ve parasını koyar. Sarmalın üçüncü ayağı toplum ise bu iki üretken yapının ortaya koyduğu yükselmiş GSMH’den yükselen payını alır. Biz toplumu bu şekilde geliştirebiliriz. Sanayi 4.0’ın tartışıldığı günümüzde yüksek katma değerli ürünlerden bahsedemez isek bir gün gelir pes ederiz. ARGE, Üretim Geliştirme ve Tasarım Noktasında yeni modeller üretmek zorundayız. Kilo başı değil marka değeri üzerinden gelecek iş adamları yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.
Gaziantep sanayisinin çok özel model olduğunu vurgulayan Gür, “Aile şirketlerimiz var ve saygı duyuyoruz. Ataerkil gelen ve geçmişten gelen bağlılıklarımız noktasında çok iyiyiz. Bu durum paranın yanlış ellerde kullanımını engeller ve birleştiricidir. Tabii ki, dedelerimiz ve atalarımızdan tecrübeleri alalım. Misyon ve vizyon olarak onları geçmek zorundayız. Ülke olarak önemli avantajımız nadasa bırakılmış arazi gibi verimli olmamız ve problemler karşısında pratik çözüm üretme kapasitesi olan gençlerimiz var. Biz buna göre güveniyoruz. Bu nedenle daha kurumsal yapılara dönüşmek ve 2023, 2071 vizyonuna giderken çok daha fazla çalışmalıyız” dedi.
“İMALAT SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ VE YERLİLEŞTİRME KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR EKOSİSTEME SAHİBİZ”
Kamu Üniversite Sanayi Buluşması ile ilgili bilgiler aktaran Bilim ve Sanayi Bakanlığı AR-GE ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanı İlknur İnam, “Üniversite-Sanayi Buluşmasını fırsat görerek aslında Bakanlığımızın günceldeki bazı konuları ve önemli gördüğümüz hususları bu toplantı vesilesi ile sizlerle paylaşmak istedik” dedi. İnam, “Bakanlığımız tarafından odaklanacağımız sektörlerle ilgili bir takım analiz ve değerlendirmeler yaptık. Sanayi 4.0 kapıda. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu konuya ciddi kaynak aktarımı olduğunu görüyoruz. Hâlihazırda güçlü pazarlarda geriye düşmemek ve rekabet unsurları nedeniyle ciddi çalışmalar yapıyoruz. İmalat sanayinin dijital dönüşümü noktasında nelere odaklanacağımıza bakmamız gerekiyor. Bunun için eğitim altyapısının geliştirilmesi ve farkındalık çalışmalarını artırmak gerekiyor. Bu bağlamda diğer önemli odak çalışmalarımızdan biri yerlileştirme çalışmaları. Yerlileştirme çalışmalarına baktığımızda ürün-değer zincirindeki pek çok aşamada, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarıyla önemli fonksiyonlar icra ediyoruz. Özetle hem imalat sanayinin dijital dönüşümü hem de yerlileştirme konusunda önemli bir ekosistemimiz var. Bir diğer konu kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde yapılan faaliyetler. KÜSİ deyince bu konuda en temel unsurun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olduğu görülmektedir. Üniversitedeki akademik bilginin sanayiye aktarılabilecek bir değere dönüşmesi önem taşımaktadır. AR-GE ve Tasarım Merkezleri de bunun bir geçiş noktası olmaktadır. Bütün bu kapsamdaki konular için Gaziantep ili için bir iş planı oluşturduk” ifadelerini kullandı.
“ÜNİVERSİTEDEKİ BİLGİNİN, SANAYİDEKİ TECRÜBE İLE EŞLEŞMESİNİ SAĞLIYORUZ”
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı konusu ile ilgili bilgilendirmeler yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Birimlerinden Mithat Kaya, “Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliği için oluşturulan bilimsel bir ağ olarak tanımladığımız KÜSİP; bilimsel gelişmelere, buluşlara ve fırsatlara imkân tanımaktadır. Fon sihirbazı, etkinlik ve çağrı gibi pek çok konuyu KÜSİP’te bulma şansınız var. Üniversitedeki bilginin, sanayideki tecrübe ile eşleşmesini sağlıyoruz. KÜSİP Portalının büyümesiyle uluslararası boyutlara ulaşacağımız kanaatindeyim” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE’DE ARGE HARCAMALARINDA ARTIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”
Türkiye’de ARGE ile ilgili yapılan harcamaların artışına dikkat çeken, ARGE ve Tasarım Merkezleriyle ilgili bilgiler aktaran KÜSİ Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, şunları söyledi: “Gayri Safi Milli Yurtiçi Hasıla konusunda 2000’li yıllar itibariyle ortalama 10 bin dolar civarında olduğumuz görülüyor. Bu şu demek oluyor ki, orta teknoloji ürünü üretmekteyiz. Ancak İleri teknoloji ürün üretimine yani 25 bin dolar civarında GSMYİH düzeyine ulaşabilmenin artık çok hızlı olduğunu, Güney Kore örneğinde görmekteyiz. Güney Kore ‘nin yüksek teknolojiye çıkış sürecini 19 yılda tamamladığı istatistiklerine ulaşıyoruz. Bu bağlamda iki kavram olan ‘Teknoloji İtme’ ve ‘Marketi Çekme’ modellerinden bahsetmek istiyorum. Şirketlerimiz için Marketi Çekme Modelinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Marketi Çekme Modeli, firmaların ARGE departmanların da sistem mühendisleri tarafından yapılan pazarı gözeterek yapılan çalışmaların bir nevi meyvesi oluşuyor. Ülkemizde beklenen ARGE ve Tasarım Merkezi sayısı beklenen düzeyde değil. Bu artışın sağlanması için ARGE ve Tasarım Merkezleri kuran firmalar için Bakanlık tarafından yasa ile getirilen bir takım vergisel avantaj, sigorta pirim desteği bulunuyor.”
Toplantıya; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Elife Ünal, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Bilim ve Sanayi Bakanlığı AR-GE ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanı İlknur İnam, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Biriminden Mithat Kaya, Gaziantep Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel, KÜSİ Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, TargeT Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK Uzmanları ile pek çok oda, sanayici ve akademisyen katıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here