Prof. Dr. Münife Neyal hasta kabulüne başladı

0
1051

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Polikliniği’nde hasta kabulüne başladı.
Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal, 1959 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1977-1983 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 1983-1985 yılları arasında Demirköy Sağlık Ocağı’nda hekim olarak, mecburi hizmeti görevini yerine getirdi.
1985-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi tamamladı.
1991-1995 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nın Kurucu Öğretim Üyesi olarak görev yaptı, Baylor Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı ve Nöroloji Departmanı Nöromüsküler Laboratuarı’nda çalışmalarını sürdürdü. Ekim 1995’te “Doçent Doktor”, Nisan 2004 tarihinde ise “Profesör Doktor” unvanını aldı.
1996-2017 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Neyal, Ekim 2017 tarihinden itibaren SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ise Nöroloji Uzmanı olarak olarak görev aldı.
11 Nöroloji uzmanlık öğrencisi tez danışmanlığı yapan Prof. Dr. Neyal’in dernek ve çalışma grubu üyelikleri;
1. Türk Nöroloji Derneği
a) Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu üyeliği,
b) Türk Nöroloji Derneği Multipl Skleroz Çalışma Grubu üyeliği,
c) Türk Nöroloji Derneği Nöromüsküler Hastalıklar Çalışma Grubu üyeliği,
d) Türk Nöroloji Derneği Nöropatik ağrı Çalışma Grubu üyeliği,
e) Türk Nöroloji Derneği Algoloji Çalışma Grubu üyeliği
2.Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği,
3. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği,
4. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği,
5. Ankara Nöroimmünoloji Derneği,
6. European Federation of Neurological Societies (Nöropatik Ağrı Türkiye Üyesi- 2013-2014).
Uluslararası hakemli 32 dergide, ulusal hakemli 50 dergide yayını, uluslararası 25 kongre bildirisi, ulusal 62 kongre bildirisi, 3 kitap, 22 adet düzenleme/ bilimsel kurulda yer alınan kongre/sempozyumlar bölümleri bulunan Prof. Dr. Neyal, 130 bilimsel toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer almıştır.
İlgi alanları demyelinizan hastalıklar, başağrısı, nöromüsküler hastalıklar ve epilepsi olan Prof. Dr. Neyal, evli, 1 çocuk annesidir.
SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ
Halen Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer ve Uzm. Dr. Gönül Çakmak’ın hastalarını kabul ettikleri SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Poliklinği’nde verilen hizmetler; tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve kan tetkiklerinin yapılabildiği bir birimdir.
Tanı ve tedavisi yapılabilen hastalıklar şunlardır.
1. Beyin damar hastalıkları:
A) Beyin damar tıkanıklıkları,
B) Beyin kanamaları.
2. Epilepsi (sara) hastalıkları.
3. Baş ağrıları (migren, stres kaynaklı, beyin dokusu hastalıklarına bağlı).
4. Bel – boyun ağrısı.
5. Yüz veya başın değişik bölgelerinde ortaya çıkan nevraljik ağrı.
6. Hareket bozuklukları: Perkinson hastalığı, distoniler, diskineziler.
7. Beyin ve omurilik hücrelerinin yıkımı ile ilgili hastalıklar: Bunamalar (damar hastalıklarına bağlı, Alzeimer tipi, vb.), ALS.
8. Beyin ve omurilikte miyelin yıkımı ile giden hastalıklar: Multipl skleroz, akut demiyalinizan ansefalomiyelit, transvers myelit.
9. Kas hastalıkları, sinir – kas kavşağı hastalıkları (myestenia gravis, vb.).
10. Merkezi sinir sisteminin yapısı ile ilgili hastalıklar.
11. Vücudun çevresel sinirlerinin hastalıkları: Nöropatiler; İlaç zehirlenmelerine bağlı, şeker benzeri metabolik hastalıklara bağlı, immun kökenli, vb.
12. Baş dönmesine yol açan hastalıklar.
13. Bilinci bozan hastalıklar.
SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here