Sanko Üniversitesi’ne 2 önemli ödül

0
348

Gaziantep SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat ve Antalya’da düzenlenen kongrelerden ödüllerle döndü.   
Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Yozgat’ta düzenlenen Uluslararası III. Adli Hemşirelik, II. Adli Sosyal Hizmet ve I. Adli Gerontoloji Kongresi’nde SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlanan bildiri ödüle layık görüldü.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Yrd. Doç. Dr. Betül Aktaş ve yüksek lisans öğrencisi Nihan Demirdüzen tarafından yapılan “Kadınların Algıladıkları Duygusal İstismar ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” isimli araştırma, poster bildiri dalında birincilik ödülü aldı.
Türk Hepato-Pankreato-Bilier (Hepatopankreatobilier) Cerrahi Derneğinin Antalya Belek’te 13’üncü kongresi ile birlikte düzenlenen 4’üncü Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi’ne ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna Başkanlığı’nda ekip katıldı.
Prof. Dr. Arzu Tuna’nın yanı sıra, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz ve Uzman Hemşire Hatice Güzel ile Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başar Aksoy ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Cerrahi Servisi hemşirelerinden Fikret Yılmaz’ın katıldığı kongrede Prof. Dr. Arzu Tuna’nın lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yaptığı 14 ve Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz’ın 2 bildirisi sözel bildiri olarak sunuldu. 
Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve pankreas cerrahisini tedavisini içeren Hepatopankreatobilier ameliyatların, ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımının özel bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Tuna, “Doğumdan ölüme bütüncül yaklaşım felsefesiyle hizmet veren hemşirelerin, bakım, tanı ve tedavilere yönelik yeni bilgilere ulaşması insan sağlığını en üst düzeyde tutmak ve yenilikleri uygulama alanlarına yansıtmak adına önemlidir” dedi.
Prof. Dr. Tuna, özellikle Hepatopankreatobilier ameliyatlardaki yeniliklerin, kanıt temelli bakım ve tedavinin, hastaların servise kabulünden taburculuk sonrasındaki evde bakımlarına kadar uzandığını anımsatarak, “Bu alana özgü hemşirelik bakımında ve tıbbi tedavide hemşirelerin gereksinim duyduğu bilgilere ulaşmak, beceri kazandırılması, mezuniyet sonrası eğitimlerin sürdürülmesi adına gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin katkısı çok fazladır” diye konuştu.
4’üncü Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresini düzenlenmesindeki amacın, klinik ve akademik statüde meslektaşlarıyla alana özgü farklı bilgi ve deneyimleri paylaşmak, hasta bakımında yeni ve etkili bakım yöntemlerini tartışarak ortak bir görüş oluşturmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuna, şunları kaydetti:
“Kongrede hepatopankreatobilier ameliyatlar öncesi bu organlarda ortaya çıkan fizyopatolojik durumlar, ameliyat öncesi hasta hazırlığı, ağrının kontrolü, ameliyatlarda yeni bir yaklaşım hızlandırılmış iyileştirme protokolleri, yara bakımı, enfeksiyon kontrolü, ameliyat sonrası derin ven trombozu gibi oluşabilecek komplikasyonlara yönelik önlemler ve ameliyat sonrası yaşanan sorunlara yönelik verilen hemşirelik bakımı, nanoteknoloji, robotik cerrahi gibi çağımızın getirdiği yenilikler konferans, panel ve forum yöntemi ile tartışıldı. Bildirilerle zenginleştirdiğimiz kongremizin verimli geçtiği ve katılımcılara yeni bakış açıları kazandırdığı alınan olumlu geri bildirimlerle bizleri mutlu etmiştir.”
Kongrede SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün sözel bildiri dalında birçok ödül aldığının altını çizen Prof. Dr. Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:
“Uzman Hemşire Hatice Güzel ve Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz ‘Transplantasyon Yapılan Hastaların İmmünsüpresif İlaç Kullanımına Uyum ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi’ konusuyla sözel bildiri alanında birincilik ödülü alırken, Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ebru Karaaslan ile Prof. Dr. Arzu Tuna, ‘Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri’ konusuyla sözel bildiri alanında üçüncülük ödülü, Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Esra Akkaya ve Prof. Dr. Arzu Tuna ‘Cerrahi Vakalara Yönelik Video Çekimleri ve Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri’ konusuyla sözel bildiri alanında teşvik ödülünün sahibi olmuşlardır.”    

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here