Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

0
243

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkan Vatan Partisi Gaziantep İl Başkanı M. Lütfi Günnur Ünverdi, “Şeker fabrikalarının satışı 7 alanda Türkiye ve halkın ekonomisine darbe indirecektir” dedi.
Vatan Partisi Gaziantep İl Başkanı M. Lütfi Günnur Ünverdi, şeker fabrikalarının satışına karşı çıkarak bu konuda bir basın bildirisi yayınladı. Ünverdi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
ŞEKER FABRİKALARI VATANDIR! VATAN SATILMAZ!
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 25 şeker fabrikasından 14’ü önümüzdeki günlerde özelleştirilecektir.Emperyalizmin baskısıyla gündeme gelen özelleştirme darbesi, Afyon, Alpulu (Kırklareli), Bor,Burdur,Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum,Ilgın (Konya), Kastamonu, Kırşehir,Muş, Turhal (Tokat) ve Yozgat ekonomilerine büyük zarar verecektir.
Şeker fabrikalarının satışı 7 alanda Türkiye ve halkın ekonomisine darbe indirecektir.
1.Şeker fabrikalarının satılmasıyla sanayimize darbe indirilecektir.
Şeker fabrikaları, Türkiye ekonomisinin ve halkımızın geçiminin en önemli dayanaklarından biridir.Satılan fabrikalar, daha önceki Et Balık, Sümerbank örneklerinde olduğu gibi, tasfiye edilecektir.
2.Şeker fabrikalarının satılmasıyla işçi haklarına darbe indirilecektir.
Şeker fabrikalarında çalışan daimi ve geçici işçiler, fabrikaların kurulmasından itibaren, çevre işyerlerindeki işçilerden çok daha iyi koşullarda çalışmışlardır.Özelleştirmeyle birlikte işçi hakları geriye götürülecektir.
3.Şeker fabrikalarının satılmasıyla sendikacılığa darbe indirilecektir.
İşyerlerinde çalışan işçilerin sendikal hakları ihlal edilecek ve önemli bölümü sendikalarından istifaya zorlanacaktır.
4.Şeker fabrikalarının satılmasıyla,pancar üreticilerine darbe indirilecektir.
Özelleştirilecek fabrikalar bir süre sonra kapatılacaktır. 15-20 dönüm arazide ekilen şeker pancarı bir ailenin geçimini sağlayabilir. Şeker pancarı tarımının sona erdirilmesi durumunda bu aileler perişan olacaktır, çünkü bu büyüklükteki bir topraktan geçim sağlanmasını sağlayacak başka bir ürün yoktur. Şeker pancarı üreticilerinin bir bölümü bu fabrikalarda kampanya döneminde geçici işçi olarak çalışmaktadır.Bu gelir kaynağı da bitecek, insanlarımız şehirlere göç etmek zorunda kalacaktır.
5.Şeker fabrikalarının satılmasıyla hayvancılığımıza darbe indirilecektir.
Şeker pancarı üreticisi hayvancılık da yapmakta ve teslim ettiği şeker pancarı karşılığında hayvan yemi olarak kullandığı küspeyi almaktadır. Küspe olmadan hayvancılık yaşayamaz.
6.Şeker fabrikalarının satılmasıyla esnafa darbe indirilecektir.
Şeker fabrikaları bulundukları yörenin en önemli gelir kaynağıdır. İşçinin, memurun ve şeker pancarı üreticisinin kazandığı para, yöre esnafının kazancına dönüşmektedir. Bu imkân ortadan kalkacaktır.
7.Şeker fabrikalarının satılmasıyla cumhuriyetin kazanımlarına darbe indirilecektir.
Şeker fabrikaları, sosyal tesisleri, lojmanları, okulları, spor salonları, spor faaliyetleri ve geliştirdiği çağdaş insan ilişkileriyle cumhuriyetin kazanımlarının yaygınlaştırıldığı mekânlardı. Fabrikalar satılırsa, bu kazanımlar yok edilecektir.
VATAN PARTİSİ ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI ÇIKTI, DEVLETÇİLİĞİ SAVUNDU
Vatan Partisi, Atatürk’ün devletçilik ve halkçılık anlayışıyla kurdurttuğu fabrikalarımıza onyıllardır sahip çıkıyor, özelleştirmelerin karşısında mücadele veriyor.Türkiye ekonomisinin bugün yaşadığı sıkıntıların en önemli nedenlerinden biri, emperyalist güçlerin dayatmalarıyla uygulatılan özelleştirmelerdir.Vatan Partisi’nin önerdiği ve kurulması için mücadele ettiği Millî Hükümet, özelleştirme kapsamında bulunan ve yürütülen bütün işlemleri derhal durduracaktır. Özellikle enerji, ulaştırma,haberleşme, savunma sanayisi gibi kilit sektörlerde özelleştirilen Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların iştirakleri yeniden kamulaştırılacak, verimli işletilecek ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sokulacaktır. Tarım ekonomisine hizmet eden bütün kamu kurum ve kuruluşları, üretimi artırmak için yeniden örgütlenecek, tarım üreticisi piyasada ezilmekten kurtarılacaktır.
BİRLİKTE MÜCADELEYLE ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLERİZ
Vatan Partisi, TÜRKŞEKER işçilerinin örgütlü olduğu Şeker-İş Sendikası ve şeker pancarı üreticilerinin örgütlü olduğu PANKOBİRLİK başta olmak üzere, bütün çalışanlarımızı ve milletimizi özelleştirme girişimine karşı mücadeleye çağırmaktadır. Özelleştirmeye karşı birlikte mücadele edersek, ülkemiz, milletimiz, şeker pancarı üreticimiz, işçimiz, sendikamız, esnafımız kazanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here