ÜSİMP-Gaziantep Buluşması gerçekleşti

0
263

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) üyeleriyle bağlarını güçlendirme ve güncel konularda bölgesel farkındalığı arttırmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile fikir-alışverişi semineri gerçekleştirdi.
Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK Seminer Salonunda gerçekleşen “Bölgesel Kalkınmada Akıllı Uzmanlaşma” konulu seminerde ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest ile ÜSİMP Danışma Kurulu üyesi Müfit Ayos konuyla ilgili açıklama yaptı. Toplantıya; Gaziantep Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Ferhat Güvel, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve SANKO Üniversite’sinden Temsilciler ile Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları katıldı
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLUMA AÇILAN KAPISI
Programın açılışını yapan ve Teknoloji Transfer Ofislerinin, Üniversitelerin topluma açılan kapısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hamit Serbest, Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin stratejik hedeflerinin olması ve bu hedeflerin bağlı olduğu Üniversitenin de stratejileriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti.
Konuşmasında bölgesel kalkınmada üniversitelere düşen görevleri vurgulayan Prof. Dr. Serbest, “Üniversiteler adına TTO’lar topluma açılan ara yüzü ve toplumun üniversitelerden beklentilerinin de somutlaştırılması ve belirlenmesi konusundaki sorumlulukları var. Bu yönüyle kamu hizmeti yapan bir kuruluş olmakla birlikte TTO’ların sürdürülebilirliğini de sağlamanın yolunu bulmaları gerekiyor. Günümüzde kalkınmanın anahtarının inovasyon yani yenilik olarak görüldüğü; ancak; insanlık tarihi için yeniliğin, yeni bir kavram değil ama, insanlığın her dönemde yenilikler yapmış ama belki de bir yeniliğin ortaya çıkmasının asırlar sürmüş ve tesadüflere dayanmıştır. Günümüzde yeniliklerin tesadüflere bırakılma lüksünün kalmadığı, sistematik biçimde yeniliklerin yapılması ve topluma değer katabilmesi gerektiği anlaşıldı. Üniversiteler bölgesel katkıyı toplumun en eğitimli kesimi olan öğretim üyesi ile yapacak. Çünkü bilimsel araştırmalarda en önemli dürtü meraktır. Bir bilim adamında da bu dürtü var. 1990’lardan, 2000’lere gelirken bilim insanları sanayi kuruluşlarının sorunlarına çözüm yaratma çabasına girdiler. Zamanla bu ilişkinin kurumsal düzeyde olması gerektiği görüşü doğdu. Üniversitenin topluma katkısını, iş dünyasının sosyal sorumluluk görevini karşılıklı kazanç oyunu haline getirmemiz gerekiyor. Bu hepimizin bildiği üniversite-toplum ilişkisi beklenti çelişkisi matrisidir. Eğer ki iletişim olmazsa bunların hiç biri olmaz. Bu bağlamda bu memleket gelişsin diyorsak; sanayicilerimizi Teknoloji transfer ofislerinin başına musallat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
AKILLI UZMANLAŞMAK GEREKİYOR
Akıllı Uzmanlaşma konusunda bilgiler aktaran ÜSİMP Danışma Kurulu Üyesi Müfit Ayos, şunları söyledi: “Bölgesel düzeyde sahip olunan her türlü varlığın belirlenmesi ve ilişkisel analizinin yapılması sonrası ortaya çıkan bölgesel güçlü yönlerin, kaynakların ve yetkinliklerin veri olarak alınarak teknoloji ve yenilik (inovasyon) esaslı bir yaklaşımla bölgesel kalkınma stratejisinin oluşturulmasına “Akıllı Uzmanlaşma–Smart Specialisation” deniliyor. Varlık esaslı bu yaklaşımda toplumun artan gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözümünde üniversitelerin önemi ve sorumluluğu öne çıkıyor. Üniversitelerin asli görevlerinin; bilimsel bilgi üretmek ve eğitimin yanı sıra içinde bulundukları bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı stratejik hedefleri arasında göstermeleri ve bu sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenir. Özellikle ‘üniversite-sanayi işbirliği’ bağlamında üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri için sanayi ile ilişkilerini kuracak ve sürdürecek ara yüzlere gereksinimleri var. Bu noktada “Teknoloji Transfer Ofisleri-TTO” yeni bir ara yüz yapılanması olarak öne çıkıyor. Üniversitelerin ve bölge sanayisinin mutlaka sahip çıkması ve desteklemesi gereken TTO’ların oluşturacakları üniversite-sanayi işbirliği bölgesel kalkınmaya, istihdama ve bölge refahına katkıda bulunacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here