Verem tedavi edilebilir bir hastalıktır

0
1135

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Verem Eğitim ve Korunma Propaganda Haftası’ kapsamında yaptığı açıklamada, “Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir” uyarısında bulundu.    
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:
Verem (tüberküloz) hastalığı, “M. tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Uzun sürede çoğalır, kültürde 2-6 haftada ürer. Oksijenli ortamda yaşayan bir basildir. Basiller çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilir. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da gerçekleştirilecek olan “71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2015 Raporu’na göre dünya genelinde tüberküloz insidans, prevalans ve mortalite hızları düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. 2014 yılında dünya genelinde 10,4 milyon yeni vaka ve 1,8 milyon tüberkülozdan ölüm olduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye genelinde 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı yaklaşık 21 bin iken, 2015 yılında vaka sayısı 12 bin 772’ye düşmüştür. Ülkemiz DSÖ kriterlerine göre eliminasyon fazına girmiştir.
Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan yayma (+) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakalar) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir.
İLİMİZDE VEREM SAVAŞININ AMAÇLARI:
1) – Tüberkülozun bulaşmasını azaltmak ve yeni hastaların ortaya çıkışını önlemek
2) -Tüberküloz hastalarına erken tanı konulmasını sağlamak
3) – Hastaları iyileştirmek, yaşam kalitesini arttırmak ve üretkenliklerini sağlamak
4) – Aktif tüberküloz hastalığı ya da geç etkilerinden dolayı hastanın ölümünü önlemek
5) – İlaç direncinin gelişmesini ve dirençli basil bulaşmasını önlemek.
Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da VSD’lere davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte olup hasta olduğu tespit edilenlere ise tedavi başlanmaktadır.
İlimize bağlı 3 dispanserde hastalarımız yakın aile bireyleri ve on binlerce insana ücretsiz tanı, tarama ve tedavi yapılmış olup ve yakalanan tüberküloz vakaları hemen tedaviye alınmıştır. Tüberküloz hastaları her gün doğrudan gözetimli tedavi ile ilaçlarını almakta ve tedavilerini başarılı bir şekilde sürdürmektedirler. Ayrıca ilimizde Gezici Dijital Röntgen cihazı ile sadece ilimize değil bölge ve çevre illere de hizmet verilmekte ve riskli gruplar tüberküloz açısından taranmaktadır.
Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır.
Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir Dünya” oluşturmak amacıyla, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) ve Stop TB Stratejisi çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.
Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır.   
Özetle; Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.
· Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir.
· Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın.
· Verem hastalığının belirtilerini (Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi gibi genel yakınmaların yanında öksürük, balgam, kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı gibi) hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
· Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.
· Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here